Cięcie laserowe

Obróbka metali za pomocą wiązki laserowej

Cięcie laserowe jest procesem, który dzieli się na trzy różne etapy. Pierwszy z nich to początek cięcia, drugi to cięcie właściwe i ostatni etap to zakończenie cięcia. Podczas procesu cięcia do strefy cięcia dostarczany jest strumień gazu, który z jednej strony blachy powoduje usunięcie stopionego materiału, a z drugiej strony utlenia go. Tego typu sytuacja występuje, kiedy cięcia wiązka laserowa rozpoczyna się od brzegu blachy. Natomiast kiedy proces zaczyna się w środku blachy, w pierwszej kolejności drążony jest otwór. Jest to wymagające zadanie, ponieważ zanim powstanie otwór, materiał usuwany jest na tę samą stronę, po której płynie gaz techniczny. Podczas procesu cięcia otwory powstają na trzy sposoby. 

Powstawanie otworów w procesie ciecia

Pierwszy, a zarazem należący do najłatwiejszych procesów polega na zastosowaniu tych samych wartości w przypadku użytej mocy i odpowiedniego ciśnienia gazu tak jak w przypadku procesu cięcia. Wiązka laserowa dostarcza ogromnej ilości ciepła, które to z kolei wytwarza jeziorko płynnego metalu. Jego objętość systematycznie się powiększa. W pierwszej kolejności strumień gazu prowadzi do częściowego spalenia oraz do gwałtownego usunięcia płynnego metalu. Otwór, który powstał podczas tego procesu, ma wymiar zazwyczaj większy od szczeliny, która powstała. Otwór mniejszy uzyskuje się w momencie zastąpienia tlenu powietrzem. Jest to metoda bardzo szybka, ale posiadająca jedną wadę. Może powodować zanieczyszczenie dyszy. Druga dłuższa metoda impulsowa wykorzystuje impulsy promieniowania posiadające odpowiednio dobrane parametry. Na skutek tego procesu doprowadzają do topienia oraz odparowania nieznacznych ilości materiału, a wskutek tego powstaje niewielkiej wielkości otwór, który jest znacznie mniejszy od pierwszego sposobu. Ostatnim sposobem to metoda pośrednia. Na skutek tego procesu powstaje otwór, który powstał w wyniku działań kilku impulsów. Ten przypadek minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia dyszy oraz soczewki. 

Nowoczesne metody obróbki metalu

Podczas odpowiedniego wyboru przedsiębiorstw, który świadczy usługi cięcia laserowego, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na doświadczenie i kwalifikacje pracowników. Warto wykorzystać również najnowsze techniki pracy lasera, wśród których wymienia się technologię laserową typu fiber. W ten sposób klient otrzymuje najwyższy poziom precyzji otrzymanego detalu, a także ich wysoką powtarzalność.