Cięcie laserowe

Cięcie arkusza blach laserem

Ciecie Laser – cięcie laserowe arkusza blachy pozwala na uzyskanie niezwykle precyzyjnych kształtów dla różnego typu materiałów. Laser daje również ogromną powtarzalność, którą nie można uzyskać, wykorzystując tradycyjne metody wycinania elementów z blachy. Na czym właściwie polega cięcie laserem? Jest to pewnego rodzaju obróbka materiału, podczas której zostaje użyta wiązka laserowa, która rozprowadza na niewielkiej części blachy ogromną ilość energii. Podczas zetknięcia promienia lasera na powierzchni ciętego materiału, duża część energii jest przenoszona na nią. To pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych nacięć. To właśnie precyzja cięcia w znaczący sposób pozwala odróżnić tradycyjne metody od laserowego cięcia. Należy przy tym pamiętać, że laser laserowi nie jest równy. Jakość wydobywającej się wiązki z lasera może w znaczący sposób różnić się od siebie. Sposób realizacji wycinania elementów z blachy może przybierać różne formy. Z kolei metodę cięcia należy dopasować do konkretnego typu materiału.

Rodzaje cięcia laserowego

Do najważniejszych rodzai cięcia laserowego należy wymienić wypalanie, odparowanie, tworzenie pęknięć, topnienie i wydmuchiwanie. Wycinanie blachy za pomocą metody odparowania polega na obróbce materiału w obojętnym chemicznie gazie. W przypadku wypalania w pierwszej kolejności dochodzi do stopienia materiału. Następnym krokiem jest wydmuchiwanie części materiału, która uległa stopieniu za pomocą gazu. Ciecie laserowe blach oraz innych metali może być wykonywane na kilka sposobów.

Sposoby cięcia laserowego blach i metali

Jednym ze sposobów wycinania laserowego blach jest cięcie reaktywne. W zależności od wycinanego rodzaju materiału w tej metodzie zostaje użyty strumień tlenu czy też innej mieszaniny chemicznej, która zawiera argon lub tlen. Podczas procesu cięcia powstaje ogromna temperatura. Ciecie laserowe arkusza blachy jest znacznie bardziej wydajne od pozostałych metod obróbki. Kolejną metodą jest cięcie z użyciem pęknięć. W tej metodzie tworzą się niewielkie pęknięcia na powierzchni obrabianego materiału. Do tego celu zostaje użyty strumień lasera, który doprowadza niewielki kawałek metalu do niezwykle wysokiej temperatury. Tego typu metoda idealnie nadaje się do materiału o grubości co najmniej 1 mm. Ostatnim sposobem wycinania za pomocą lasera jest cięcie w stanie ciekłym. Tę metodę stosuje się w przypadku metali z wysokich stopów.